CEL:

– Popularyzacja gry w tenisa stołowego

– Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

– Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach
rywalizacji sportowej.

Organizator: MOSiR Włodawa

Kontakt: Jacek Chęć tel. (82) 5722584