Ogólnopolska akcja publicznego czytania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury, odbywająca się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tegorocznej edycji wspólną lekturą będzie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Do wspólnego czytania zostaną zaproszeni przedstawiciele świata artystycznego, władz samorządowych i lokalnych instytucji. Ponadto z improwizacjami teatralnymi wystąpią aktorzy Bogusław Byrski (Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie) i Barbara Szarwiło (Teatr Ziemi Chełmskiej).