Ogólnopolska akcja publicznego czytania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury, odbywająca się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej
literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Lektura bieżącej edycji: Adam Mickiewicz „Ballady i romanse”.

Organizator imprezy, adres: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13.