Organizator:

Wójt Gminy Hanna – Grażyna Kowalik tel. 83/3798027,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, 22-220 Hanna,
tel. 83 /3798042, e-mail:gokis.hanna@onet.eu

Lokalna impreza plenerowa promująca Gminę Hanna.