Miejsce i termin: 02.05.2022 r., MOSiR Włodawa

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby dorosłe oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego wśród pracowników zakładów pracy z terenu powiatu włodawskiego.

Kontakt: MOSiR Włodawa, Jacek Chęć, tel. (82) 5722-584