1. Nazwa imprezy: „Przedmoście Włodawskie. Bój 5 Pułku Piechoty Legionów płk Kazimierza Hozera”.
  2. Data imprezy: 31 stycznia
  3. Krótka charakterystyka imprezy: wirtualne spotkanie ze Stanisławem Jadczakiem w ramach Bibliotecznych Spotkań Regionalnych. Słowo wstępne: Dorota Redde-Sawczuk. Komentarz: Adam Panasiuk i Mieczysław Tokarski. Wydarzenie adresowane do uczniów lokalnych szkół wszystkich typów, nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, historyków i regionalistów; popularyzujące wiedzę o regionie – historii, kulturze, walorach przyrodniczych i krajoznawczych.
  4. Miejsce imprezy: przestrzeń wirtualna Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie: www.mbpwlodawa.pl , https://www.facebook.com/mbpwlodawa/
  5. Organizator imprezy, adres: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13