Data imprezy: 20.08.2022 r.
Miejsce: rzeka Bug
Organizator: MOSIR Włodawa, tel. 82 5722584
Charakterystyka imprezy: Popularyzacja turystyki kajakowej i rowerowej. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Popularyzacja walorów krajoznawczych.