MOSiR – pływalnia   
ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Termin: 22 marca –  30 kwietnia    2021 r.

Kontakt: tel. 82 572 25 84
mosir.wlodawa@gmail.com
www.mosir.wlodawa.eu

Osoba do kontaktu: Jacek Chęć

Charakterystyka imprezy: popularyzowanie pływania, propagowanie zdrowego trybu życia, promocja MOSiR Włodawa oraz pływalni jako miejsca rekreacji i wypoczynku, uświadomienie roli wody w życiu człowieka jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych