Celem organizacji turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz organizacja alternatywnych form
spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.

Organizator: MOSiR Włodawa

Kontakt: Jacek Chęć tel. (82) 5722584