CEL ULTRAMARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości ponad 500 km. Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników. Promocja i działania marketingowe na
rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne.

MOSIR, ul. Szkolna 4 , 22-200 Włodawa, Jacek Chęć, tel. (82)5722584