Organizatorzy:

Gmina Miejska Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

Włodawski Dom Kultury
Piłsudskiego 10
22-200 Włodawa

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Przechodnia 13
22-200 Włodawa

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
we Włodawie
ul. Przechodnia 13
22-200 Włodawa

Cykl spotkań obfitujący w warsztaty literackie, sympozjum naukowe, spotkanie z literatami z Ukrainy i Białorusi, międzynarodowy happening na Trójstyku Granic, biesiadę literacką oraz konkurs piosenki poetyckiej o muzyczny laur trójstyku. Międzynarodowy Trójstyk Literacki to spotkanie ludzi pióra
z Polski, Białorusi i Ukrainy. W trakcie wydarzenia organizowane są m.in. Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza oraz Przegląd Piosenki Poetyckiej.