Data imprezy: 2-12.08.2022 r.
Miejsce: Obiekty MOSIR-u, wycieczka do Krakowa
Organizator: MOSIR Włodawa, tel. 82 5722584
Charakterystyka imprezy: gry i zabawy mają na celu zapewnienie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami. Wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie gry, kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych. Podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży, poprawa umiejętności szybkościowych, wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych i zręcznościowych. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play. Wycieczka ma na celu popularyzację turystyki wśród młodzieży szkolnej oraz promocję walorów turystyczno-krajoznawczych.