1. Nazwa imprezy: XVI Biblioteczna Noc z Andersenem
  2. Data imprezy: 25 marca
  3. Krótka charakterystyka imprezy: międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin J. Ch. Andersena. Biorą w nim udział biblioteki z różnych krajów, organizując w tym samym czasie imprezy czytelniczo-animacyjne dla dzieci. Motywem przewodnim są teksty literackie, a celem rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz idei głośnego czytania
  4. Miejsce imprezy: przestrzeń wirtualna Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie: www.mbpwlodawa.pl , https://www.facebook.com/mbpwlodawa/
  5. Organizator imprezy, adres: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13