Nazwa imprezy: XXI Biblioteczne Spotkania Regionalne

Data imprezy: grudzień

Krótka charakterystyka imprezy: cykliczne wydarzenia adresowane do uczniów lokalnych szkół wszystkich typów, nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, historyków i regionalistów;
popularyzujące wiedzę o regionie – historii, kulturze, walorach przyrodniczych i krajoznawczych.

Miejsce imprezy: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.