Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, ul. Osiedlowa 6, 22-235 Hańsk, tel. 82 5714-210, e-mail: gok.hansk@wp.pl, www.gokhansk.pl
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Gmina Hańsk

Charakterystyka imprezy: przegląd cykliczny dla zespołów teatralnych z powiatu włodawskiego, mający na celu pielęgnowanie dawnych obrzędów i zwyczajów oraz ochronę tradycji ludowych polskiej wsi.