Szanowni Państwo Opiekunowie Zastępczy,

W dniu 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 roku. Uchwała ta miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę poprawy losu dzieci pozbawionych właściwej opieki poprzez rozwój i popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Rodzicielstwo Zastępcze jest szansą daną przez dorosłych dla najmłodszych na budowanie bezpiecznego, stabilnego życia.

To szczególne święto staje się najlepszą okazją do złożenia Państwu podziękowań za wychowanie, jakie każdego dnia otrzymują z Państwa strony dzieci oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej.

Składam Państwu wraz Dyrektorem i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie podziękowania za wysiłek, zaangażowanie oraz wszelką radość jaka jest udziałem Państwa rodzin. Wyrażamy szczery podziw za odwagę, wytrwałość, odpowiedzialność, konsekwencję i wysiłek jakich się Państwo podejmujecie na co dzień, by Państwa dzieci się rozwijały, umacniały swoje serca, ubogacały swoje życie w bezpieczne i silne więzi. Gratulujemy Państwu tworzenia wspierających się wspólnot rodzinnych, w których trud wychowania współuczestniczy ze wsparciem, szacunkiem, miłością.

Dziękując jeszcze raz za włożony trud i zaangażowanie w wypełnianiu przez Państwa funkcji opiekuna zastępczego, życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu sił, dalszych inspiracji i wytrwałości.

Jednocześnie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy Państwa dzieciom i wychowankom odwagi w spełnianiu marzeń, motywacji i konsekwencji w rozwijaniu zainteresowań. Życzymy Państwa dzieciom i pełnoletnim wychowankom prawdziwych, oddanych przyjaciół oraz radości do dostrzegania – mimo wszystko – piękna i uroków otaczającego świata.

 

Andrzej Romańczuk
Starosta Włodawski