Uroczystości 100. rocznicy powołania do życia Związku Rzemieślników Chrześcijan we Włodawie, którego  spadkobiercą i kontynuatorem jest Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości rozpoczną się 2 lipca br. o godzinie 12:00 uroczystą Mszą Św. w intencji Cechu w kościele pw. św. Ludwika. Po Mszy św. nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych i gości na rynek, a także uroczystości rocznicowe oraz koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego pt.”TRIBUTE TO ZBIGNIEW WODECKI”.

Od 2 lipca do 30 września prezentowane będą następujące wystawy:
– 100 lat Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie – Urząd Miejski – hol na 1. piętrze,
Atencja dla rzemiosła włodawskiego, przeszłość i teraźniejszość:
– Włodawskie rzemiosło. Retrospekcja miejsca – park miejski przy ul. Kościelnej,
– Włodawskie rzemiosło. Retrospekcja chwili – ul. Kościelna
– Nacechowani rzemiosłem – MBP we Włodawie.