Uroczystości 3-majowe rozpoczęły się od mszy w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Po niej miał miejsce przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po kilkuminutowym przemówieniu przewodniczącej Rady Miejskiej we Włodawie Joanny Szczepańskiej liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki i kwiaty. W imieniu władz powiatu wieniec złożyli – starosta Andrzej Romańczuk i wicestarosta Tomasz Korzeniewski.

Całość zakończył koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów miejskich szkół i przedszkoli w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.
Warto dodać, że uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej.

Za organizację 3 Maja odpowiadało Miasto Włodawa.