Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a wraz z nim zmieniają się formy zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców. Jak wygląda aktualny obraz aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich? Jakiego rodzaju projekty są realizowane? Z jakimi problemami i wyzwaniami mierzą się organizacje pozarządowe? Czy pojawiły się nowe dobre praktyki, które warto popularyzować? Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) poszukuje odpowiedzi na te pytania poprzez badania realizowane w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Do udziału zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, działające na obszarach wiejskich.

Pierwszym etapem badania jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach i ich działaniach. Dopisać swoją organizację można poprzez formularz dostępny na stronie: www.faow.org.pl/baza. Dopisanie organizacji daje szansę na wzięcie udziału w kolejnych etapach badania (wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami organizacji) oraz jest okazją do wypromowania organizacji i jej działań.