Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030 na potrzeby opracowania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda Huta Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030.

Ankieta ma charakter anonimowy.

ANKIETA