Rozpoczęły się prace w zakresie budowy pierwszych dróg poscaleniowych na obiekcie, tj. drogi powiatowej nr 1715L Zawadówka – Stare Załucze (ok. 2,6 km), drogi gminnej nr 104348L Nowe Załucze – Babsk (ok. 1,9 km), oraz drogi gminnej nr 104345L w Babsku (ok. 1,1 km). Powyższe inwestycje wykonają firmy STRABAG z Pruszkowa i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, a łączna wartość robót wynosi 8.961.923,04 zł. Wszystkie drogi będą miały nawierzchnię bitumiczną, a wykonane zostaną do końca bieżącego roku.

Liczyliśmy, że prace rozpoczną się wcześniej, ale niestety, intensywne opady deszczu na długi czas wstrzymywały prace w zakresie korytowania pod wykonanie podbudowy. Na szczęście od połowy sierpnia warunki mamy lepsze i bardzo szybko wykonawcy nadrabiają zaległości. Pierwsze warstwy asfaltu wyłożone mają być jeszcze w sierpniu. Mam nadzieję, że już do zakończenia robót nie będziemy mieli do czynienia z poważniejszymi zakłóceniami pogodowymi – mówi Adam Panasiuk, koordynator prac scaleniowych.