Opis inwestycji: Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 16 wychowanków  składającej się z 9 pokoi wychowanków, kuchni z jadalnią, świetlicy, pokoju terapeutycznego, pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 30 kW oraz pompa ciepła.

Dofinansowanie:  3.769.750,00 PLN

Całkowita wartość: 4.435.000,00 PLN