Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 49. Rajd Ślimaków