Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego XV Rajd Szlakami Powstania Styczniowego