„Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury”.

  • Celem projektu jest Przebudowa byłej Stacji Kolejowej Sobibór z przeznaczeniem na siedzibę i miejsce działalności Centrum Edukacji Historycznej “STACJA SOBIBÓR”.
  • Budowa Centrum Edukacji Historycznej, obejmuje nie tylko remont i wyposażenie całego budynku stacji, ale również terenu wokół niego. W budynku znajdzie się m.in. sala ekspozycyjna wystaw czasowych, czytelnia wyposażona w księgozbiór oraz archiwum sobiborskie.
  • Zupełnie odmieniony zostanie też teren wokół budynku stacji. Powstanie tam peron kolejowy z fragmentem torów kolejowych, parking samochodowy i rowerowy, promenada ekspozycyjna, tablice informacyjne etc. Całość będzie zaaranżowana w stylu rustykalnym lat 20. XX wieku.
  • W ramach Centrum będą organizowane m.in. wystawy historyczno-biograficzne, warsztaty dla młodzieży, plenery plastyczne, prezentacje, multimedialne wydawnictwa edukacyjne, prelekcje, spotkania, konferencje etc.
  • Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki i wzrost liczby turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy Gmin oraz na wzrost jakości życia mieszkańców. Projekt pozwoli samorządowi lepiej realizować swoje zadania, umożliwi obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury kultury.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Partnerzy: Gmina Hańsk, Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Okres realizacji projektu: od 2018-10-31 do 2021-11-30
Wartość projektu: 7 572 756,00 zł
Wkład UE: 5 117 453,53 zł
Wkład własny: 1 371 183,14 zł

Logotyp EFRR

Wizualizacje budynku

Postęp prac