Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie POWIATU WŁODAWSKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Włodawskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

– STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

al. J. Piłsudskiego 24, pok. 216, II piętro

poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek i środa: 9:00 – 13:00, czwartek i piątek: 9:00 – 17:00

– URZĄD GMINY W HAŃSKU

ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy

wtorek: 9:00 – 13:00

– URZĄD GMINY W WOLI UHRUSKIEJ

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

środa: 9:00 – 13:00

Jak można się zapisać na darmową poradę?
– pod numerem telefonu: 82 572 15 10, wew. 114, poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00

– mailowo na adres: npp@powiat.wlodawa.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
– przeprowadzenie mediacji,
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Więcej informacji:

– powiatwlodawski.pl/zakładka: nieodplatnapomocprawna
www.pomocprawna.sc.org.pl
– np.ms.gov.pl


„Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez Powiat Włodawski”