Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia dla obiektu scaleniowego składającego się z obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie kończy pierwszy etap scalenia realizowanego przez Powiat Włodawski o wartości sięgającej prawie 12 mln zł.

Przed prawie czterema laty (w kwietniu 2018 r.) rozpoczęto postępowanie administracyjne w tym zakresie i od tamtego czasu przeprowadzono wiele czynności geodezyjno-kartograficznych dla obszaru o powierzchni łącznej 1365 ha. Wśród nich zaktualizowano klasy gruntów, a następnie zebrano życzenia mieszkańców, by następnie dokonać zaprojektowania nowego rozmieszczenia działek.

Niewątpliwie scalenie gruntów pozwoliło na rozwiązanie wielu konfliktów sąsiedzkich o miedzę, wymianę gruntów między rolnikami, zniesienia współwłasności gruntów oraz scalenie małych działek w działki o większej powierzchni – mówi Adam Panasiuk, odpowiedzialny za realizację scaleń. – Ustalono też listę osób z prawem do udziału we wspólnocie gruntowej. Kolejną korzyścią jest dopasowanie szerokości i przebiegu pasów drogowych do potrzeb mieszkańców. Wymienione wyżej czynności wykonali geodeci Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie na zlecenie Powiatu Włodawskiego.

W związku z tym, że decyzji zatwierdzającej projekt scalenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności już ruszają czynności związane z zaprojektowaniem, a następnie wybudowaniem poscaleniowej infrastruktury drogowej. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie Powiat dysponuje kwotą prawie 8 mln zł.

Decyzję zatwierdzającą projekt scalenia odczytał w świetlicy w Starym Brusie kierownik Wydziału Geodezji – Marek Pawłowski w obecności A. Panasiuka, członka Zarządu Powiatu oraz wójta gminy Stary Brus – Pawła Kołtuna.

Z niecierpliwością będę oczekiwał na upłynięcie terminu na złożenie odwołań – podkreślił na zebraniu A. Panasiuk – licząc oczywiście, że takie odwołania do starostwa nie wpłyną. Wcześniej zgłoszono bowiem tylko jedno zastrzeżenie do okazanego projektu scalenia, ale i tak w trakcie jego rozpatrywania zostało wycofane. Odwołania bowiem odnoszące się do działek graniczących z pasami drogowymi w naturalny sposób wstrzymają proces inwestycyjny, a przesunięcie tego procesu nawet o kilka miesięcy, czy nawet rok, przy obecnie bardzo wysokiej inflacji, niewątpliwie skutkować będzie tym, że nie wykonamy wszystkich zaplanowanych prac. Liczę bardzo na to, że uda się nam zrealizować cały zakres zagospodarowania jeszcze w tym roku.