Powiat Włodawski otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 70.000 zł. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 17.500 zł.

Dofinansowaniem zostały objęte następujące szkoły powiatu włodawskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2 we Włodawie oraz Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. W ramach programu zakupione zostały laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Program „Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2020-2024, którego celem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).