Z zadowoleniem pragniemy przekazać, że w dn. 23 grudnia 2022 r. Biuro Architektoniczno-Projektowe Radosław Bójko przedłożył dokumentację projektową na budowę i przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej następujących dróg:

– droga powiatowa nr 1715L Zawadówka – Stare Załucze (ok. 2,6 km);

– droga gminna nr 104348L Nowe Załucze – Babsk (ok. 1,9 km);

– droga gminna nr 104345L w Babsku (ok. 1,1 km).

Szacujemy, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawcy powyższych dróg.