W Sękowie i Wereszczynie, na drodze powiatowej 1718L, roboty drogowe formalnie dobiegły końca. Wyremontowano łącznie 2,29 km, przy czym na długości 1,55 km wykonano nową nakładkę bitumiczną, utwardzono kruszywem pobocza, jak również wymieniono przepusty rurowe na nowe. Z kolei na odcinku 0,74 km, który dotychczas miał nawierzchnię kamienną wykonano nową warstwę z tłucznia kamiennego. Prawidłowość wykonania inwestycji oceniła komisja w osobach: Adam Panasiuk jako przedstawiciel Zarządu Powiatu we Włodawie, dyrektor ZDP Marcin Łopacki i kierownik sekcji planowania ZDP Marcin Wojtiuk, inspektor nadzoru Tadeusz Bondarczuk oraz kierownik robót Zbigniew Pieczykolan reprezentujący wykonawcę, tj. firmę PREF-BET z Pawłowa. W odbiorze udział wzięła sołtys wsi Sęków Małgorzata Dąbrowska, która podzieliła się spostrzeżeniami, a właściwie wyraziła zadowolenie mieszkańców z przeprowadzonej inwestycji.

Swojego zadowolenia nie krył Adam Panasiuk, mieszkaniec sąsiedniej miejscowości, a więc doskonale znający bolączki tutejszych mieszkańców: Drogę w Sękowie wybudowano na przełomie lat 60/70 i od tego czasu nie przechodziła poważniejszych remontów. Była więc w tragicznym stanie, praktycznie nie było już co lepić. Tym bardziej cieszy nas ta inwestycja, bo problem tej drogi powracał do nas niemal każdej wiosny. Oczekiwania mieszkańców są także o wykonanie nawierzchni bitumicznej na pozostałym odcinku drogi, który teraz zyskał nową nawierzchnię tłuczniową. Jestem przekonany, że w niedalekiej perspektywie czasowej uda nam się spełnić te oczekiwania, choć mam świadomość, że pilniejszych potrzeb drogowych w powiecie mamy jeszcze sporo.

Jest to inwestycja, która bardzo nam się udała niemal pod każdym względem, tj. finansowym, czasowym i technicznym. Kwota osiągnięta w przetargu okazała się niższa od kosztorysowej, co się obecnie rzadko zdarza, nie mówiąc już o tym, że dofinansowanie rządowe wyniosło aż 96% kosztów całej inwestycji. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym inwestycję zakończono już kwietniu, a więc odeszły nam koszty remontów cząstkowych na tej drodze. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania prac przez firmę PREF-BET – podsumowuje inwestycję Marcin Łopacki.