Film promocyjny Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź”

 

Projekt “Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, wdrażanego za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Powiat Włodawski gratuluje Partnerowi z Ukrainy – Państwowej Administracji Obwodu Wołyńskiego, Gminie Świtaź zakończenia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków nad Jeziorami Szackimi.

Przy okazji Powiat życzy realizacji kolejnych projektów mających na celu  zachowanie tożsamości przyrodniczej regionu szackiego, zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców na terenach przygranicznych.

Film promocyjny dostępny pod adresem:

https://youtu.be/RseVkIP9oq8