26 października 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się Finał X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Radzyń Podlaski 2023. W finale udział wzięła drużyna powiatu włodawskiego.

Powiat włodawski reprezentowali laureaci powiatowych rozgrywek: Martyna Kwiatkowska z I LO we Włodawie, Klaudia Połodziuk  z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie i Zuzanna Goleman z I LO we Włodawie.

Organizatorem tegorocznej edycji Olimpiady jest Powiat Radzyński, natomiast współorganizatorami powiaty: bialski, hrubieszowski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, rycki i włodawski. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem   Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś” (Paulo Coelho).

Zmagania finałowe, w których uczestniczyło 25 uczniów z 9 powiatów, poprzedzone były etapem szkolnym, który odbył się 26 września, a następnie etapem powiatowym, przeprowadzonym 10 października, czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego.

Głównym celem Olimpiady jest:

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego (w tym: wiedzy psychologicznej, form pomocy, placówek pomocowych).
 2. Poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego
  w zakresie zdrowia psychicznego.
 3. Zdobycie wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem psychicznym.
 4. Wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.
 5. Realizacja założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów I LO w Radzyniu Podlaskim, przygotowany pod kierunkiem Moniki Rączki – pedagoga szkolnego.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań finałowych czuwała Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Radzyńskiego nr 39/2023 z dnia 18 października 2023 r.

Poziom finałowych zmagań był bardzo wysoki, aby wyłonić laureatów tegorocznej edycji konieczne było przeprowadzenie aż trzech dogrywek. Ostateczne wyniki i lista laureatów wyglądają następująco:

Miejsce 1. Oliwia Wiącek – ucz. kl. 4 – Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,

Miejsce 2. Patrycja Kokoszkiewicz – ucz. kl. 3 – Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,

Miejsce 3. Wiktoria Borysiewicz – ucz. kl. 2 – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.

Nagrody w Olimpiadzie ufundowały poszczególne powiaty. Ponadto nagrody książkowe dla wszystkich uczestników i nagrody rzeczowe dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca przekazał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych.

Patronat honorowy nad X Regionalną Olimpiadą Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym Radzyń Podlaski 2023 objęli:

 • Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,
 • Jego Magnificencja Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego
  w Lublinie.

Patronat medialny objęli:

 • Katolickie Radio Podlasie,
 • Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24,
 • Polskie Radio Lublin,
 • TVP 3 Lublin,
 • Telewizja Radzyń,
 • Portal „Kocham Radzyń Podlaski”.