Bukowski Las

Tę skrytą w leśnych ostępach wioskę w gminie Hańsk założyli w XIX w. osadnicy niemieccy. Był w niej młyn typu koźlak, były stawy rybne i dość pokaźne gospodarstwa. Dzisiaj po dawnych czasach zostały jedynie wspomnienia, a Bukowski Las z roku na rok staje się coraz bardziej popularny jako miejsce na atrakcyjne siedlisko.

Szcześniki

To niewielkie sołectwo leży w gminie Hańsk nad Więziennym Rowem, który to ciek jest prawym dopływem Włodawki. Wiosną, gdy wody jest więcej, rzeczka jest spławna – rozpoczyna się tu szlak kajakowy Więzienny Rów – Krzewianka. Wspomniany rów jest dziełem pracy rąk więźniów, którzy w latach 30-tych XX w. zostali zatrudnieni m.in. przy osuszaniu bagien. Niestety, koniec wojny nie oznaczał dla wsi końca trudnej historii, albowiem pod koniec sierpnia 1947 roku nieznani sprawcy napadli na Szcześniki, obrabowali ich mieszkańców a na koniec spalili 12 domów i 27 budynków gospodarczych.

Wojciechów

Ta położona w południowej części gminy Hańsk miejscowość ciągnie się wzdłuż szutrowej drogi między lasami, łąkami i bagnami. Niedaleko stąd do wieży widokowej Bagno Staw, czy do ścieżki przyrodniczej Czachary w Poleski Park Narodowy. To też świetna lokalizacja dla miłośników fotografii przyrodniczej, którzy mogą obserwować tu m.in. wielkie stada żurawi.