Adampol

Adampol to kryjąca się wśród lasu niewielka osada w powiecie włodawskim. Znajduje się w niej Pałacyk Zamoyskich zbudowany w latach 1923-1928 według projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. 13 lutego 1946 r. zespół pałacowy i teren go otaczający został przekazany dla potrzeb sanatorium przeciwgruźliczego, które istnieje do dzisiaj. W dniach 27-30 IX 1939 roku w pałacu mieściła się kwatera generała dywizji Franciszka Kleeberga, dowódcy Grupy Operacyjnej „Polesie” – najdłużej walczącej formacji Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej.

Horostyta

Ta leżąca w Gmina Wyryki miejscowość słynie przede wszystkim z drewnianej zabytkowej cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Budowlę wzniesiono na przełomie XVIII i XIX wieku, a obecnie zakończono gruntowną renowację zabytku, która oprócz świątyni objęła dzwonnicę oraz teren wokół. Horostyta jest wyjątkowa pod jeszcze jednym względem – większość jej mieszkańców jest wyznania prawosławnego i nawet dzisiaj starsi z nich porozumiewają się charakterystyczną gwarą, w której mieszają się wszystkie języki pogranicza. Tutaj początek bierze szlak rowerowy „Śladami Wschodniosłowiańskich tradycji cerkiewnych” ukazujący zabytkowe cerkwie na terenie Lubelszczyzny m.in. tę w Holi.

Wyryki

Składająca się z ciągu trzech sołectw: Wyryki Adampol, Wyryki Wola i Wyryki Połód miejscowość ciągnie się wzdłuż drogi 818. Bogactwem tej wsi są piękne lasy i architektura, głównie drewniana, ale też z tzw. murem pruskim. Mało jest już miejsc, gdzie można podziwiać pięknie zdobione okiennice, przyczółki, ościeżnice, ganki, czy wykończenia dachów.