(8 września) W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie II kadencji na lata 2021 – 2024.

 
Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk pogratulował wszystkim i wręczył obecnym członkom Rady akty powołania do PRDPP we Włodawie.
 
Starosta podkreślił wagę współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi. Podziękował za zaangażowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wolontariatu w powiecie włodawskim oraz wskazywanie kierunków współpracy samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie II kadencji na lata 2021 – 2024

 1. Piotr Gorgol – przedstawiciel Rady Powiatu we Włodawie;
 2. Romuald Pryll – przedstawiciel Rady Powiatu we Włodawie;
 3. Tomasz Korzeniewski – przedstawiciel Zarządu Powiatu we Włodawie;

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 1. Kazub Urszula – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa;
 2. Kędzierska Monika – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie;
 3. Klimczuk Janina – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie;
 4. Kloc Janusz Adam – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej;
 5. Oniszczuk Magdalena – Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w Okunince;
 6. Panasiuk Adam – Stowarzyszenie „Wereszczyński Gościniec” w Wereszczynie;
 7. Rędziniak Rafał – Spółdzielnia Socjalna Nadzieja we Włodawie;
 8. Szczepańska Joanna – Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie.