2 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się I sesja Rady Powiatu
we Włodawie VII kadencji.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
we Włodawie.

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu we Włodawie VII kadencji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
  4. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.