Konkurs jest inicjatywą małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy, mającą na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie oraz na stronie internetowej: RAZEM DLA SENIORÓW . Rekomendacje dot. kandydatów należy przesłać do 15 maja 2023 r. (formularz w załączeniu), w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie lub na adres poczty elektronicznej: gfrant@lublin.uw.gov.pl .

Regulamin Konkursu

Zał. nr 1 i 2_Formularz do Konkursu Razem dla Seniorów