Na dobre rozpoczęły się już prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego, jakie zostały przewidziane na rok bieżący. Wykonawcami robót są firmy MURPOL z Hańska i DROGMOST z Mokrego pod Zamościem. W dniu dzisiejszym doglądał je Adam Panasiuk w towarzystwie inspektora nadzoru Łukasza Ulaniuka i Wójta Gminy Stary Brus Pawła Kołtuna. Na razie prace trwają na drogach wyżej położonych, gdzie nie zalega woda. A więc już niebawem gotowe będą 3 odcinki dróg tłuczniowych z podbudową cementową i jedna droga z płyt betonowych na podbudowie tłuczniowej. Czekamy na osuszenie terenu i pewnie w drugiej części lata wykonane zostaną drogi z płyt na użytkach zielonych – mówi Adam Panasiuk, odpowiadający za scalenia w powiecie włodawskim.

Łącznie w bieżącym roku wykonanych zostanie 4,5 km dróg z płyt betonowych z uzupełnieniem tłuczniowym, 2,3 km dróg tłuczniowych, 3 włączenia bitumiczne do drogi wojewódzkiej oraz zostanie oczyszczony rów na długości 1,4 km.  Łączny koszt zaplanowanych do wykonania robót z uwzględnieniem dotacji Gminy Stary Brus to 4.665.216,30 zł. Przypominamy, że w zeszłym roku w Nowym i Starym Brusie w ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonał 1,3 km dróg bitumicznych, 3,5 km dróg tłuczniowych oraz wyprofilował 7,9 km dróg gruntowych.

Przed:

W trakcie: