Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.

Tematyka prac jest dowolna, utwór poetycki może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Na Laureatów czekają nagrody pieniężne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulamin II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza.
ZGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Regulaminu II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbuzańska Fraza dostarcz osobiście bądź prześlij pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail konkursy.gbpwyryki@gmail.com

Regulamin II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza Załącznik nr 1 do Regulaminu II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbuzańska Fraza