Już od 2018 roku dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, funkcjonuje program gwarancji de-minimis, który jest trwałym i systemowym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W obecnym roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z czterech możliwości finansowania działalności. Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

W ramach programu możliwe jest wsparcie w postaci:

  1. Kredytu DE MINIMIS – obecnie najtańszego kredytu dla firm na rynku, które posiadają tradycyjną zdolność kredytową.
  2. Kredyt “Po przychodach” – kredyt dla Firm bez zdolności kredytowej, posiadających wysokie obroty i niski dochód, w szczególności: transport i spedycja, handel, hurtownie, sprzedaż detaliczna i inne.
  3. Limit w rachunku bieżącym do 1 mln – przyznawany na podstawie obrotów firmy, przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, cywilnych i partnerskich.
  4. Kredyt VIP dla Wolnych Zawodów – kredyt na oświadczenie 250 tyś. po weryfikacji dokumentów finansowych do 650 tyś., w ramach wniosku stosuje się uproszczone procedury, korzystniejsze warunki. Produkt skierowany jest dla następujących branż:
    • medycznej: lekarz, stomatolog, weterynarz, fizjoterapeuta, ratownik medyczny i pielęgniarka.
    • prawnicza: adwokat, notariusz, radca prawny, komornik, sędzia i prokurator.
    • profesjonaliści: księgowy, rewident, doradca podatkowy, geodeta, rzeczoznawca i architekt.

Wnioski mogą być złożone całkowicie droga elektroniczną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/