Logo DPS

Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

  • Projekt obejmował usługi świadczone w lokalnej społeczności. Utworzony został Klub Seniora, miejsce spotkań osób starszych, niesamodzielnych, nieczynnych zawodowo. Zlokalizowany był w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance na terenie gminy Włodawa.
  • Zajęcia realizowane były codzienne: gry świetlicowe, muzykoterapia, ćwiczenia usprawniające ruchowo, fizjoterapia, zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności. Zajęcia cykliczne: arteterapia, spotkania z psychologiem, wsparcie seniorów.
  • Zakres usług obejmował również m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także wsparcie dla opiekunów faktycznych, w szczególności członków rodzin, w tym wsparcie psychologiczne oraz w zakresie sprawowania opieki i profilaktyki zdrowotnej oraz diety podopiecznych.
  • Ponadto w ramach projektu utworzono ogólnodostępną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Włączenie społeczne
Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2019-11-30
Wartość projektu: 1 032 000,00 zł
Dofinasowanie: 980 400,00 zł
Wkład UE: 877 200,00 zł
Wkład własny: 51 600,00 zł