Kultywują staropolskie tradycje, obyczaje, promują ludową kulturę i sztukę oraz przysmaki regionalnej kuchni, aktywizują lokalne społeczności, wspierają rozwój przedsiębiorczości,  integrują mieszkańców. Długo jeszcze by wymieniać zasługi, jakie dla naszego dziedzictwa i rozwoju obszarów wiejskich, i ich mieszkańców mają Koła Gospodyń Wiejskich. Warto je docenić i lansować. Redakcja Nowego Tygodnia organizuje więc II edycję Wielkiego Konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”. A zwycięzcy, na zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek, pojadą na wycieczkę do Strasburga, zwiedzić Parlament Europejski! Warto zatem zgłosić swoje Koło i wziąć udział w Plebiscycie.

To druga edycja konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”, skierowanego do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatów: chełmskiego, włodawskiego oraz krasnostawskiego. Zarówno do tych, które mogą pochwalić się wieloletnią historią, jak również tych działających od niedawna, ale już mających na swoim koncie osiągnięcia.

Laureatów w jednej kategorii wyłonią czytelnicy Nowego Tygodnia, w drugiej natomiast fachowe jury, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów powiatów, a także lokalnych grup działań, funkcjonujących w naszym regionie.

Na KGW, które zgłoszą się do konkursu, Czytelnicy mogą głosować wyłącznie na kuponach drukowanych w „Nowym Tygodniu”.

Głosowanie zakończy się w lipcu. Nagrodą będzie sprzęt AGD oraz wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub Brukseli, na specjalne zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek. Pojadą na nią przedstawiciele trzech zwycięskich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chełmskiego, włodawskiego oraz krasnostawskiego, na które zostanie oddanych największa liczba głosów. Dokładne zasady określone są w regulaminie konkursu.

Jury, w oparciu o przesłaną przez KGW prezentację przedstawiającą dotychczasową działalność, z uwzględnieniem działań mających na celu przeciwdziałanie pandemii Covid-19 i zwalczanie jej skutków, jak również działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zmuszonym do opuszczenia swego kraju w wyniku wojny wywołanej przez Rosję, dokona oceny i wyboru nagrody specjalnej dla najaktywniejszego KGW we wszystkich trzech powiatach.

Laureaci w tej kategorii otrzymają tytuł „Najaktywniejszego KGW” oraz sprzęt AGD. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu,  podczas dożynek powiatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr tel. 82 565 44 44, wewn. 22. Regulamin konkursu jest dostępny w redakcji oraz na stronie internetowej www.nowytydzien.pl.