W dniach 22-23 września 2020 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie Zgłoszeń dokonywać można poprzez rejestrację swojego uczestnictwa online: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W konferencji oraz warsztatach udział mogą wziąć wszyscy członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona została liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie, ale dostępna jest nieograniczona liczba uczestnictwa on-line w pierwszym, konferencyjnym dniu wydarzenia. Istnieje możliwość udziału w stacjonarnym module warsztatowym w drugim dniu wydarzenia ale liczba miejsc jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział on-line w warsztatach, bez ograniczeń liczbowych.

Więcej informacji na stronie ROPS Lublin:
http://rops.lubelskie.pl/konwent-regionalna-siec-wspolpracy-organizacji-pozarzadowych-z-samorzadem-terytorialnym/

PROGRAM: