Otwarto prawie kilometrowy odcinek nowo wyremontowanej drogi powiatowej w Osowie (gm. Hańsk).

Remont drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa realizowany w ramach zadania inwestycyjnego “Modernizacja drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa”. Jego przedmiotem były roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej Nr 1728L (wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej oraz uzupełnienie poboczy). Całkowita wartość remontu wyniosła 786 tys. zł, z czego współfinansowanie Lasów Państwowych to 563 tys. zł. W otwarciu, poza ministrem Marcinem Romanowskim, uczestniczyli m.in. starosta Andrzej Romańczuk i wójt gminy Marek Kopieniak oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór Dariusz Filipczak. W ub. r. z Nadleśnictwa Sobibór na drogi powiatowe przeznaczono ponad 3 mln zł, w tym roku już ponad 6 mln zł, a na następny rok zaplanowano ok. 5 mln zł. Podczas uroczystości duża grupa mieszkańców Osowy wyrażała zadowolenie z powodu remontu tego odcinka drogi, jednocześnie wskazując na potrzeby remontu kolejnych dróg w ich gminie.