W czerwcu ruszyły nowe nabory do Funduszy Europejskich. Cała oferta to 34 nabory, w tym 7 naborów z programów krajowych oraz 27 naborów z programów regionalnych.

Warto zwrócić uwagę na konkursy wspierające projekty pomagające inwestować w działania B+R, projekty wspierające ochronę środowiska, czy zdrowie.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju.

Więcej na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/aktualne-nabory

Lato z Funduszami Europejskimi