W 2023 r. na terenie powiatu włodawskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włodawskiego w 2023 roku:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzony przez Starostwo Powiatowe we Włodawie)
Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)
poniedziałek 9:00 – 13:00
wtorek 9:00 – 13:00
środa 9:00 – 13:00
czwartek 9:00 – 13.00
piątek 13:00 – 17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)
Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)
poniedziałek 13:00 – 17.00
piątek 9:00 – 13:00

Mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)
Lokalizacja nr 1 – Hańsk, ul. Osiedlowa 4 (budynek Urzędu Gminy w Hańsku)
wtorek 9:00 – 13:00
Lokalizacja nr 2 – Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 (budynek Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej)
środa 9:00 – 13:00
Lokalizacja nr 3 – Hanna, ul. Rynek 2 (budynek Urzędu Gminy w Hannie)
czwartek 9:00 – 13:00

OSOBY UPRAWNIONE
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

ZAPISY
Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić pod numerem telefonu (82) 572 15 10 wew. 212 bądź elektronicznie: npp@powiat.wlodawa.pl lub za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy
W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pod ww. numerem telefonu.