Projekt grantowy „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” skierowany jest do nauczycieli/nauczycielek oraz kadry kierowniczej publicznych/niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa lubelskiego.

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej