Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje projekt pn „Lubelskie na Węgrzech – kulturowe inspiracje do podróżowania”, dofinansowany ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Projekt realizowany przez LROT przyczyni się do promocji wiedzy o województwie lubelskim na Węgrzech oraz o współczesnych Węgrzech w Polsce, co jest jednym z przedsięwzięć priorytetowych Instytutu na rok 2021.

W ramach projektu powstał film promujący walory turystyczne województwa lubelskiego, a także trzy teksty edukacyjno-promocyjne o Lubelszczyźnie i trzy o współczesnych Węgrzech. Zarówno do filmu jak i tekstów edukacyjno-promocyjnych zostały przygotowane tłumaczenia na język polski i węgierski, tak aby były dostosowane do odbiorców z obu krajów.

Stworzone materiały będą wykorzystywane do celów naukowych przez instytuty/uczelnie czy inne instytucje. Projekt służy również promocji wiedzy o Lubelszczyźnie szerokiemu gronu odbiorców na Węgrzech i o Węgrzech w Polsce, co jest możliwe wyłącznie dzięki stworzeniu odpowiednich narzędzi do rozpowszechniania wiedzy, zrealizowanych w czytelny i ciekawy sposób dla potencjalnych odbiorców. Projekt przyczyni się również do zwiększenia liczby turystów z Węgier w woj. Lubelskim i zachęci do odwiedzenia również Węgier.

Więcej: Lubelskie na Węgrzech – kulturowe inspiracje do podróżowania

Film promocyjny: Lubelskie – w to mi graj!