Zarząd Powiatu Włodawskiego ogłasza nabór kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Włodawie w zakładce „Ogłoszenia, informacje, komunikaty” – rok 2020

KLIK:  Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu włodawskiego w 2021 roku