1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” środki PFRON

W Powiecie Włodawskim realizatorem programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Zarząd Funduszu PFRON przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

W 2024 roku przewiduje się kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%).

W 2024 roku Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku oraz z aktualnym tekstem jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

  1. od 1 marca do 31 marca 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2023/2024
  2. od 1 września do 10 października 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2024/2025

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW  https://sow.pfron.org.pl/

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie we Włodawie

www.pcprwlodawa.pl

Al. J.Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

tel. 82 5725 710